AI инвестиционният инструмент на Google Gradient Ventures начело на инвестицията в размер на 7 милиона долара в Елза, американско приложение за учене по английски език

Gradient Ventures, специален венчър фонд от Google, предназначен да търси достойни стартъпи за изкуствен интелект (AI), в които си струва да инвестирате, се е наложил на азиатски